Hỏi Đáp      Đơn từ / Hồ sơ / Tài liệu tham khảo

Các loại sản phẩm tiêu dùng

Chất lượng sản phẩm?

Sản phẩm làm tại Hoa Kỳ (MADE IN USA) điều đầu tiên đương nhiên phải đạt chuẩn của các cơ quan tại Mỹ như: Bộ Công Nghiệp, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Thực Phẩm ... tùy theo ngành hàng sản phẩm  (đọc tiếp)Bảo hành, bảo đảm?

Bảo hành và bảo đảm trực thuộc nơi sản xuất tại Mỹ, kêt hợp với các điều khoản có được do các đại lý toàn vùng hoặc chi nhánh khu vực ..(đọc tiếp)

Hợp doanh mở rộng? 

Hệ thống luôn chào mời và tận dụng nguồn lực nhằm chia sẻ sự phát triển, tăng lợi tức và phát huy sáng tạo trên mọi mặt ...   (đọc tiếp)Quy trình hoạt động?

Từ nơi sản xuất sản phẩm đến tay người tiêu dùng là một quá trình phức tạp, một mối băng khoăn lớn ngay trong mọi ý tưởng của kinh doanh, từ con số chi thu, thuế các cơ chế, thủ tục xuất nhập ... Nó sẽ trở nên gọn gàng, dể theo dõi ngay trên bàn phím khi chúng ta nhập mã riêng mình vào xem  (đọc tiếp)Thương hiệu với xu hướng?

Điều cần thiết cho mọi sinh tồn đó là cải cách và phát huy, trong mọi thương hiệu để có đạt được xu hướng bền vững cũng phải tiến bộ về lợi nhuận và rõ ràng với luật pháp cho phép ... luôn là mệnh đề để được niêm yết trên thị trường chứng khoán   (đọc tiếp)

Bản đồ trên, đưọc tính theo vùng         

trong năm 2013.

Bấm vào đây để xem 2 0 1 7

thống kê:  95,414,640 dân số

     Dân số

   Việt Nam

     trong từng vùng,.

         Thị trường

         tiêu thụ

    sản phẩm 

tiêu dùng